Terms and Conditions

Terma & Syarat

Terma dan syarat ini ('Syarat') mengatur pengguna ('anda' atau 'anda') penggunaan laman web www.naturecan.my ('Laman Web') dan hubungan anda dengan:

(i) Naturecan Ltd. yang berdaftar di Naturecan Ltd. Naturecan Ltd, Bank Chambers, St. Petersgate, Stockport, SK1 1AR, United Kingdom.

E-mel: support-my@naturecan.com

Laman Web: https://www.naturecan.my/

Nombor PPN: GB330461635

© 2020 Naturecan LTD, berdaftar di England dan Wales

Nombor syarikat: 11973527

Naturecan memberi jaminan untuk tidak menjual ubat-ubatan preskripsi atau bukan preskripsi, efedrin, atau bahan lain yang dilarang oleh WADA, baik sekarang maupun di masa depan.

('kami', 'kami', atau 'kami'). Sila baca dengan teliti kerana ia mempengaruhi hak dan tanggungjawab anda berdasarkan undang-undang. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat ini, jangan mengakses atau menggunakan Laman Web. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.

1. Perjanjian

Dengan menggunakan Laman Web anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini.

2. Pembetulan

Kami berhak untuk:

Kemas kini Syarat ini dari semasa ke semasa dan sebarang perubahan akan diberitahu kepada anda melalui pengumuman yang sesuai di Laman Web.

Anda bertanggungjawab untuk memeriksa perubahan tersebut.

Perubahan akan dilakukan kepada penggunaan Laman Web setelah kami memberikan pengumuman tersebut. Sekiranya anda tidak mahu menerima Syarat baru, anda tidak boleh terus menggunakan Laman Web.

Sekiranya anda terus menggunakan Laman Web setelah tarikh perubahan tersebut berlaku, penggunaan Laman Web oleh anda menunjukkan persetujuan anda untuk terikat dengan Syarat baru; dan mengubah atau menarik balik, buat sementara waktu atau secara kekal, Laman Web ini dan bahan yang terdapat di dalam (atau mana-mana bahagian) tanpa pemberitahuan kepada anda dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas sebarang pengubahsuaian atau penarikan balik Laman Web atau kandungannya.

3. Pendaftaran

Anda menjamin bahawa:

Produk yang dibeli di laman web ini hanya untuk kegunaan swasta dan domestik dan bukan untuk dijual semula. Anda akan memberitahu kami dengan segera mengenai sebarang perubahan pada maklumat peribadi dengan menghantar e-mel kepada wakil perkhidmatan pelanggan kami di:

support-my@naturecan.com

4. Polisi Privasi

Kami akan menganggap semua maklumat peribadi anda sebagai rahsia dan hanya akan menggunakannya sesuai dengan Polisi Privasi kami.

Semasa anda berbelanja di Laman Web ini, kami akan meminta anda memasukkan maklumat peribadi agar kami dapat mengenal pasti anda, seperti nama, alamat e-mel, alamat bil, alamat penghantaran, kad kredit atau maklumat pembayaran lain. Kami mengesahkan bahawa maklumat ini akan disimpan oleh kami sesuai dengan pendaftaran yang kami ada di pejabat Pesuruhjaya Data.

5. Melindungi Keselamatan Anda

Untuk memastikan bahawa kad kredit, debit atau caj anda tidak digunakan tanpa persetujuan anda, kami akan mengesahkan nama, alamat dan maklumat peribadi lain yang anda berikan semasa proses pesanan terhadap pangkalan data pihak ketiga yang sesuai.

Kami memandang serius risiko penipuan internet. Dengan jumlah urus niaga kad kredit palsu meningkat, kami berusaha untuk memastikan semua pesanan diperiksa dengan teliti menggunakan maklumat yang telah diberikan. Ada kemungkinan kami akan menghubungi anda untuk membuat pemeriksaan keselamatan tambahan dan kami meminta kerjasama anda agar kami dapat menyelesaikannya. Kami tidak akan bertolak ansur dengan transaksi penipuan dan transaksi tersebut akan dilaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan.

Dengan menerima terma dan syarat ini, anda bersetuju untuk pemeriksaan tersebut dibuat.

Semasa melakukan pemeriksaan ini, maklumat peribadi yang diberikan oleh anda boleh didedahkan kepada Agensi Rujukan Kredit yang berdaftar yang mungkin menyimpan rekod maklumat tersebut. Anda boleh yakin bahawa ini dilakukan hanya untuk mengesahkan identiti anda, bahawa pemeriksaan kredit tidak dilakukan dan skor kredit anda tidak akan terjejas. Semua maklumat yang anda berikan akan dilayan dengan selamat dan tegas sesuai dengan Akta Perlindungan Data 1998.

6. Pematuhan

Laman Web hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah dan dengan cara yang sah. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai Laman Web dan penggunaannya. Anda bersetuju untuk tidak memuat naik atau menghantar melalui Laman Web:

Sebarang virus komputer atau apa sahaja yang dirancang untuk mengganggu prosedur operasi normal komputer; dan sebarang bahan yang memfitnah, menyinggung perasaan atau tidak senonoh.

7. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk memberi ganti rugi sepenuhnya, membela dan menahan kami, dan pegawai, pengarah, pekerja dan pembekal kami, tidak berbahaya langsung atas permintaan, dari dan terhadap semua tuntutan, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk kos undang-undang yang munasabah, yang timbul daripada pelanggaran ini Syarat-syarat oleh anda, atau liabiliti lain yang timbul dari penggunaan Laman Web ini oleh anda atau orang lain yang mengakses Laman Web menggunakan maklumat peribadi anda.

8.Pautan Pihak Ketiga

Sebagai kemudahan kepada pelanggan kami, Laman Web boleh merangkumi pautan ke laman web atau bahan lain yang berada di luar kawalan kami. Untuk makluman anda, kami tidak bertanggungjawab untuk laman web atau bahan tersebut dan kami juga tidak menyemak atau menyokongnya. Kami tidak akan bertanggungjawab, sama ada secara langsung atau tidak langsung, atas amalan privasi atau kandungan laman web tersebut dan juga untuk sebarang kerosakan, kehilangan atau kesalahan yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh, penggunaan atau bergantung pada apa-apa iklan, kandungan, produk, bahan atau perkhidmatan yang terdapat di laman web atau sumber luaran seperti itu.

9. Pesanan

Semua pesanan tertakluk pada penerimaan dan ketersediaan. Sekiranya barang yang dipesan tidak tersedia, anda akan diberitahu melalui e-mel (atau dengan cara lain jika tidak ada alamat e-mel yang diberikan) dan anda akan mempunyai pilihan untuk menunggu sehingga barang tersebut tersedia dari stok atau untuk membatalkan pesanan anda.

Sebarang pesanan yang dibuat oleh anda akan dianggap sebagai tawaran untuk membeli barang atau perkhidmatan dari kami dan kami berhak menolak tawaran tersebut pada bila-bila masa. Anda mengakui bahawa pengakuan automatik pesanan anda yang mungkin anda terima dari kami tidak akan sama dengan penerimaan kami terhadap tawaran anda untuk membeli barang atau perkhidmatan yang diiklankan di Laman Web. Kesimpulan kontrak antara anda dan kami akan berlaku apabila kami (i) mendebitkan kredit, kad debit atau akaun PayPal anda atau (ii) menghantar barang kepada anda atau memulakan perkhidmatan, mana yang terakhir.

Kami akan melakukan semua pertimbangan yang wajar, sejauh yang kami miliki untuk melakukannya, untuk memastikan perincian pesanan dan pembayaran anda selamat, tetapi sekiranya tidak berlaku kecuaian dari pihak kami, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami jika pihak ketiga mendapatkan akses tanpa izin ke data yang anda berikan semasa mengakses atau membuat pesanan dari Laman Web.

Produk yang dijual di Laman Web bukan untuk dijual semula atau diedarkan. Kami berhak untuk membatalkan pesanan dan / atau menangguhkan akaun di mana kami percaya produk dipesan melanggar ketentuan ini.

Anda akan menanggung risiko untuk produk setelah produk dihantar ke alamat penghantaran yang anda nyatakan semasa memesan produk. Kami tidak bertanggungjawab sekiranya anda memberikan alamat penghantaran yang salah atau anda gagal mengambil produk dari alamat penghantaran yang anda nyatakan.

10. Hak Pembatalan

Di mana anda telah membeli barang atau perkhidmatan sebagai pengguna (iaitu untuk kegunaan peribadi berbanding dengan penggunaan perniagaan), harap maklum bahawa anda berhak untuk membatalkan kontrak yang diselesaikan dengan kami dalam masa 14 hari dari hari di mana anda memperoleh hak milik fizikal barang.

Sekiranya anda ingin membatalkan kontrak menurut klausa ini, sila lihat Polisi Pemulangan kami.

11. Harga dan Bayaran

Semua harga yang ditunjukkan tidak termasuk VAT (jika ada) dan betul pada masa ia dimasukkan ke sistem. Kami berhak untuk menukar harga pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan kepada anda.

Pesanan dengan alamat pengiriman di luar UK mungkin dikenakan duti dan cukai import (termasuk VAT) yang dikenakan setelah penghantaran sampai ke negara tujuan anda. Sebarang caj tambahan tersebut mesti ditanggung oleh anda. Anda harus perhatikan bahawa dasar dan praktik kastam sangat berbeza dari satu negara ke negara. Kami mencadangkan agar anda menghubungi pejabat kastam tempatan anda untuk mendapatkan maklumat.

Harap diperhatikan bahawa ketika menghantar barang dari luar United Kingdom, pengiriman lintas batas mungkin akan dibuka dan diperiksa oleh pihak kastam. Sehubungan dengan semua barang yang dikirimkan kepada Anda ke alamat di luar United Kingdom, Anda dianggap sebagai pengimport barang dan oleh itu mesti mematuhi semua undang-undang dan peraturan negara tempat barang tersebut dikirim.

Pembayaran boleh dibuat dengan kad kredit atau debit utama atau melalui akaun PayPal anda. Pembayaran akan didebitkan dan dikeluarkan dari akaun anda sebelum penghantaran barang anda atau penyediaan perkhidmatan kepada anda. Sekiranya pembayaran dibuat melalui kad kredit, nilai pra-kebenaran £ 0,01 akan dikenakan terhadap kad sehingga penerbit kad mengesahkan pembayaran.

Sekiranya harga yang ditunjukkan di halaman pembayaran tidak mungkin berlaku, dan kami mengetahui perkara ini sebelum menerima pesanan anda sesuai dengan klausa 9, kami tidak diminta menjual barang kepada anda pada harga yang ditunjukkan. Kami sentiasa mencuba dan memastikan bahawa harga barang yang ditunjukkan di Laman Web kami adalah tepat, tetapi kadang-kadang kesilapan mungkin berlaku. Sekiranya kami menemui kesalahan dalam harga barang yang anda pesan, kami akan memberitahu anda secepat mungkin dan memberi anda pilihan untuk mengesahkan semula pesanan anda dengan harga yang betul atau membatalkannya. Sekiranya anda membatalkan pesanan anda dan anda sudah membayar barang tersebut, maka anda akan menerima bayaran balik sepenuhnya.

Anda mengesahkan bahawa kredit, kad debit atau akaun PayPal yang digunakan adalah milik anda. Semua pemegang kad kredit / debit dikenakan pemeriksaan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Sekiranya penerbit kad pembayaran anda enggan atau tidak, atas sebab apa pun, mengizinkan pembayaran kepada kami, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas kelewatan atau tidak penghantaran.

Sekiranya pembayaran dengan kad kredit atau debit anda tidak berjaya diproses atas sebab apa pun, kami berhak untuk kembali memproses pembayaran. Kami akan memberi anda notis sekurang-kurangnya 48 jam sebelum sebarang percubaan untuk memproses pembayaran dengan menghantar e-mel ke alamat e-mel yang telah anda berikan kepada kami. Sekiranya anda tidak mahu kami mencuba semula untuk memproses pembayaran, anda mesti membatalkan pesanan anda dalam masa 48 jam selepas kami menghantar e-mel ini kepada anda.

Anda hanya boleh menggunakan satu kod diskaun untuk setiap pesanan. Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan di mana anda menambah lebih dari satu kod diskaun ke bakul.

Kami membenarkan anda menggunakan kod diskaun dengan tegas pada terma dan syarat yang dikeluarkan, yang antara lain termasuk terma yang berkaitan dengan kelayakan anda untuk menggunakannya dan nilai pesanan maksimum.

Biasakan diri anda dengan terma dan syarat ini sebelum anda membuat pesanan kerana kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan yang tidak mematuhi syarat ini walaupun kad kredit atau debit anda telah dikenakan. Sekiranya terdapat percanggahan antara terma dan syarat di mana kod diskaun dikeluarkan dan terma dan syarat ini, terma dan syarat kod diskaun akan berlaku. Salinan terma dan syarat kod diskaun boleh didapati dengan menghantar atau menelefon pasukan khidmat pelanggan kami.

12. Kelayakan untuk Membeli

Untuk memenuhi syarat untuk membeli barang di Laman Web ini dan secara sah memasuki dan membentuk kontrak di Laman Web ini berdasarkan undang-undang Inggeris, anda mesti:

Dengan menawarkan untuk membeli barang dan perkhidmatan, anda menyatakan kepada kami bahawa anda berumur 18 tahun ke atas dan memberi kuasa kepada kami untuk menghantar maklumat (termasuk maklumat terkini) untuk mendapatkan maklumat daripada pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada, nombor kad debit atau kad kredit anda atau laporan kredit untuk mengesahkan identiti anda, untuk mengesahkan kad kredit anda, untuk mendapatkan kebenaran kad kredit awal dan untuk membenarkan transaksi pembelian individu.

13. Harta Intelek

Kandungan Laman Web dilindungi oleh hak cipta, cap dagang, pangkalan data dan hak harta intelek lain dan anda mengakui bahawa bahan dan kandungan yang dibekalkan sebagai sebahagian daripada Laman Web akan tetap bersama kami atau pemberi lesen kami.

Anda boleh mengambil dan memaparkan kandungan Laman Web di skrin komputer, menyimpan kandungan tersebut dalam bentuk elektronik pada disk (tetapi tidak ada pelayan atau peranti storan lain yang disambungkan ke rangkaian) atau mencetak satu salinan kandungan tersebut untuk peribadi anda, penggunaan bukan-komersil, dengan syarat anda tetap utuh semua dan notis hak cipta dan hak milik. Anda tidak boleh memperbanyak, mengubah, menyalin atau menyebarkan atau menggunakan untuk tujuan komersial mana-mana bahan atau kandungan di Laman Web.

14. Had Liabiliti

Walau apa pun peruntukan lain dalam Syarat, tidak ada dalam Syarat ini:

Laman Web disediakan berdasarkan 'apa adanya' dan 'sebagaimana tersedia' tanpa perwakilan atau sokongan dibuat dan kami tidak memberikan jaminan, sama ada tersurat atau tersirat, berkaitan dengan dan penggunaannya. Anda mengakui bahawa kami tidak dapat menjamin dan tidak boleh bertanggungjawab atas keselamatan atau privasi Laman Web dan maklumat yang diberikan oleh anda. Anda mesti menanggung risiko yang berkaitan dengan penggunaan Internet.

Walaupun kami akan berusaha memastikan bahawa bahan yang disertakan di Laman Web adalah benar, bereputasi baik dan berkualiti tinggi, kami tidak dapat menerima tanggungjawab jika ini tidak terjadi. Kami tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan atau peninggalan atau hasil yang diperolehi daripada penggunaan maklumat tersebut atau untuk masalah teknikal yang mungkin anda alami dengan Laman Web. Sekiranya kami dimaklumkan mengenai ketidaktepatan dalam bahan di Laman Web, kami akan berusaha memperbaikinya secepat mungkin.

Khususnya, kami menolak semua liabiliti berkaitan dengan perkara berikut:

Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang kerosakan akibat atau akibat (kedua-duanya terma termasuk, tanpa batasan, kerugian ekonomi, kehilangan keuntungan, kerugian perniagaan , kehilangan penjimatan jangkaan, perbelanjaan terbuang, kehilangan privasi dan kehilangan data) atau apa-apa kerosakan tidak langsung, khas atau hukuman lain yang timbul dari atau berkaitan dengan Laman Web.

15. Pemisahan

Sekiranya ada bahagian Syarat-syarat tersebut akan dianggap melanggar undang-undang, tidak sah atau atas sebab apa pun tidak dapat dilaksanakan, maka peruntukan tersebut akan dianggap terputus dari Terma ini dan tidak akan mempengaruhi kesahan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan Syarat yang masih ada.

16. Pengabaian

Tidak ada pengabaian oleh kami yang akan ditafsirkan sebagai pengabaian dari sebarang proses atau berjaya melanggar mana-mana peruntukan.

 

17. Keseluruhan Perjanjian

Syarat-syarat ini menjadi asas keseluruhan perjanjian yang dicapai antara anda dan kami.

18. Undang-undang dan Bidang Kuasa

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang England dan Wales dan sebarang pertikaian akan diputuskan hanya oleh pengadilan Inggeris.

19. Ulasan

Sekiranya anda mengemukakan semakan, anda memberi kami hak tidak eksklusif, bebas royalti, berkekalan, tidak dapat ditarik balik, dan sepenuhnya dilesenkan untuk menggunakan, memperbanyak, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemahkan, membuat karya terbitan, menyebarkan, dan memaparkan kandungan sedemikian di seluruh dunia di mana-mana media.

Anda memberikan hak kepada uk.naturecan.com dan sub-pemegang lesennya untuk menggunakan nama yang anda kirimkan berkaitan dengan kandungan tersebut, jika mereka memilih.

Anda bersetuju untuk mengetepikan hak anda untuk dikenali sebagai pengarang kandungan tersebut dan hak anda untuk membantah perlakuan menghina kandungan tersebut.

Anda bersetuju untuk melakukan semua tindakan selanjutnya yang diperlukan untuk menyempurnakan mana-mana hak di atas yang diberikan oleh anda kepada uk.naturecan.com termasuk pelaksanaan akta dan dokumen, atas permintaan uk.naturecan.com.

Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak atas kandungan yang anda hantar; bahawa, pada tarikh kandungan atau bahan diserahkan ke uk.naturecan.com.

20. Pertandingan

Kami berhak untuk mengubah Syarat ini tanpa pemberitahuan dari semasa ke semasa. Peraturan ini akan diikuti untuk setiap pertandingan kecuali arahan khusus dalam pertandingan menyatakan sebaliknya.

Dengan memasuki pertandingan, peserta akan dianggap telah membaca dan memahami Syarat ini dan terikat olehnya. Semua keputusan kami adalah muktamad dan mengikat dan sebarang surat-menyurat tidak akan diambil kira.

Sesiapa yang merupakan pekerja atau ahli keluarga terdekat pekerja Naturecan Ltd. atau orang lain yang berkaitan secara langsung dengan organisasi pertandingan tertentu tidak layak untuk mengambil bahagian.

Semua peserta mesti berumur 18 tahun ke atas melainkan batasan umur lain dinyatakan atau tersirat. Peserta harus, jika berusia di bawah 18 tahun, mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada ibu bapa atau penjaga mereka.

Semua penyertaan mesti diterima pada tarikh tutup yang ditentukan dalam pertandingan. Permohonan akan dimasukkan semasa penghantaran. Tidak ada tanggungjawab yang akan diambil untuk sebarang permohonan yang salah arah, hilang kerana alasan teknikal atau lain-lain atau diterima selepas tarikh tutup.

Kami berhak mutlak untuk membatalkan kelayakan tanpa notis penyertaan ke mana-mana pertandingan yang kami anggap telah menggunakan cara teknikal yang tidak senonoh untuk memasuki dan / atau kami percaya adalah penipuan.

Peserta bertanggungjawab atas kos mereka untuk mengakses rangkaian komputer.

Kami tidak akan bertanggungjawab atau menerima tanggungjawab untuk: (i) sebarang kegagalan oleh pemenang atau mana-mana peserta untuk mematuhi terma dan syarat ini; (ii) sebarang gangguan, kelewatan atau salah arah penyertaan; atau (iii) sebarang kegagalan pelayan, sistem atau rangkaian, tidak berfungsi atau tidak dapat diakses.

Kami akan menjadi penganjur semua pertandingan tertakluk kepada terma dan syarat ini kecuali dinyatakan sebaliknya.

20.1 Hadiah

Sekiranya atas sebab apa pun hadiah yang diiklankan tidak tersedia, kami berhak mengikut budi bicara mutlak kami untuk menggantikan hadiah yang serupa dengan nilai yang setaraf atau lebih besar.

Hanya satu hadiah akan diberikan bagi setiap rumah tangga.

Tidak akan ada wang tunai atau alternatif lain untuk hadiah yang ditawarkan dan hadiah tidak boleh dipindah milik.

20.2 Pemberitahuan

Nama pemenang akan dipilih dalam cabutan rawak, setelah tarikh tutup, dari semua permohonan yang sah diterima.

Pemenang hadiah akan diberitahu dalam masa 28 hari setelah pemenang dipastikan.

Sila tunggu 28 hari untuk penghantaran semua hadiah.

Sekiranya pemenang pertandingan tidak dapat mengambil hadiah dengan alasan apa pun atau jika pemenang tidak dapat diberitahu setelah usaha yang wajar dilakukan, maka kami boleh membuang hadiah itu seperti yang kami fikirkan sesuai tanpa tanggungjawab kepada pemenang.

Untuk setiap pertandingan, hanya satu hadiah akan diberikan kepada setiap peserta / alamat e-mel. Nama pemenang akan tersedia atas permintaan.

Nama pemenang boleh diterbitkan di Laman Web kami dan / atau di Facebook, Twitter atau platform media sosial kami yang lain.

20.3 Menuntut Hadiah

Hadiah / tiket pertandingan boleh dihadkan pada masa-masa tertentu dalam setahun dan melainkan dinyatakan sebaliknya, semua hadiah mesti diambil dalam tempoh enam bulan dari tarikh cabutan pertandingan.

Sekiranya hadiah diberikan oleh pihak ketiga, pemenang akan diminta untuk menyelesaikan semua tempahan yang sesuai atau formaliti lain yang berkaitan terus dengan penyedia tersebut. Kami tidak akan bertanggungjawab atas tindakan / keingkaran orang lain atau syarikat.

21 Tawaran / Diskaun

Potongan Laman / Item Terpilih

Diskaun dikenakan di bakul, tidak termasuk hadiah percuma dan barang promosi lain. Nilai dan peratusan maksimum diskaun akan berbeza bergantung pada promosi.

Diskaun Bertingkat

Diskaun diberikan apabila syarat tawaran dipenuhi. Nilai dan peratusan diskaun maksimum akan berbeza bergantung pada promosi.

Mengurangkan Diskaun

Peratusan diskaun berkurang dari semasa ke semasa, seperti yang dinyatakan. Nilai dan peratusan maksimum diskaun akan berbeza bergantung pada promosi.

Harga / Sekarang

Potongan harga dikenakan secara automatik pada produk seperti yang ditunjukkan di halaman produk. Dalam beberapa keadaan, harga Was / Now boleh disusun dengan kod tawaran, namun ini bergantung pada promosi.

Hadiah percuma

Hadiah ditambahkan ke bakul secara automatik apabila syarat tawaran dipenuhi. Dalam beberapa kes, hadiah mesti ditambahkan secara manual ke bakul supaya maklumat tambahan akan diberikan.

Penghantaran percuma

Dikenakan semasa pembayaran, diskaun akan sama dengan kos penghantaran negara tertentu. Penghantaran ke negara lain mungkin masih dikenakan bayaran. "Penghantaran UK Percuma" merujuk kepada UK daratan sahaja dan tidak termasuk Northern Ireland.

Pelbagai Beli

Potongan harga dikenakan untuk barang termurah dalam bakul yang memenuhi syarat promosi.

Pengecualian

Baucar hadiah dan barang lain yang dinyatakan secara khusus dikecualikan daripada diskaun. Kami berhak untuk mengubah senarai produk yang dikecualikan pada bila-bila masa. Hanya satu kod diskaun yang boleh digunakan setiap bakul.

Melayu